Huisaansluiting
Huisaansluiting

Wordt donateur / sponsor
 

Om één en ander te realiseren is veel geld nodig. Daarom zijn wij steeds op zoek naar donateurs/sponsoren.

Wilt u ons werk steunen dan kan dat door een bedrag over te maken op IBAN banknummer NL44INGB0003430797 t.n.v. "Stichting Water is our World" te Zwolle. Ook kunt u ons via dit formulier machtigen om periodiek of eenmalig een bedrag aan ons over te maken.

   

De Stichting Water is our World is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn wij een erkend goed doel. 

Onze donateurs en wijzelf komen hiermee in aanmerking voor fiscale voordelen. Particulieren en bedrijven, mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de site van de belastingdienst.

Water is our World  is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Fiscale naam: Stichting Water is our World

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) is: 8180.76.069B01

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze. Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Wilt u als donateur met de Stichting een "overeenkomst tot periodieke schenking" aangaan? Klik dan hier.