Mozambique
Mozambique

Can Giuoc


Voorjaar 2005

Er komt een filterinstallatie vrij bij Abbott, Zwolle. Deze installatie, destijds ontworpen door de Waterleiding Maatschappij Overijssel en gebouwd bij de firma Rook, Sint Jansklooster bleek uitermate geschikt voor hergebruik. Er zijn contacten gelegd om deze installatie in te zetten in Vietnam. Capaciteit 1200m³/ dag. Na het schrijven van een projectvoorstel stelde Abbott de installatie ter beschikking aan Truong Ngo.

 

Foto: Demontage installatie Abbott

Met hulp van vrijwilligers en sponsors is de installatie gedemonteerd en verzonden naar Can Giuoc, Vietnam. Het pompstation werd opgebouwd met ondersteuning van een technisch medewerker van Abbott en meerdere vrijwilligers (ex-collega’s). Veel werd gerealiseerd tijdens twee missies. Het pompstation, Truong Binh, voorziet de bevolking, ca.10.000 personen, van veilig drinkwater, dat voldoet aan de Nederlandse kwaliteitsnormen.

Het waterleidingbedrijf is nu actief onder de naam Water Supply Holland. (WSH)

Foto: aankomst filterketel in Vietnam

______________________________________________________________________

Rach Soi district, Kien Giang provincie


Eind 2003

Advisering en projectbegeleiding bouw zuiveringsinstallatie aan Viet-Ha voor Kien Hung Seafood company VN. Capaciteit 20m³ per uur voor lokaal drinkwater en proceswater.

Foto: zuiveringsinstallatie

________________________________________________________________________________

Than Loc - Can Giuoc


Februari 2003

Truong Ngo, voormalig Vietnamees bootvluchteling, is werkzaam geweest als geo-hydroloog bij Waterleiding Maatschappij Overijssel. Hij keerde in 2003 terug naar Vietnam om daar zijn wens, lokale bevolking te voorzien van veilig drinkwater, te verwezenlijken. Hierbij maakte hij gebruik van de kennis die hij bij de WMO had opgedaan.

Hij riep daarbij de hulp in van ex-collega's die ervaring hebben in het ontwerpen en bouwen van drinkwaterinstallaties van bron tot tap. Deze collega's hadden ervaring opgedaan in onder andere Suriname om met gebruikte en nieuwe materialen degelijke drinkwaterinstallaties te bouwen. Voordat hij naar Vietnam vertrok is er gekeken welke materialen er beschikbaar waren en wat er nog nodig was om een start te maken met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor 1000m³/ dag. De gebruikte materialen waren afkomstig van het waterleidingbedrijf en werden ter beschikking gesteld voor dit project.

Foto: Opbouw fundering filterketel

In februari 2003 maakte Truong, nadat zijn bedrijf Viet -Ha een feit was, samen met een vrijwilliger een start met de opbouw van een drinkwaterinstallatie in Than Loc, net buiten Ho Chi Minh City, die uiteindelijk een capaciteit moest krijgen van 7000m³/ dag.

Foto: Plaatsen onderwater pomp

________________________________________________________________________________

Long Cang ward, Can Duoc district, Long An provincie


Advisering en projectbegeleiding bouw nanofiltratie aan WSH voor Long Cang ward.
Capaciteit 10m³/h ruwwater, met verhoogd chloride gehalte; resultaat 5m³/h lokaal drinkwater en proceswater.

Foto: Inregelen nanofiltratie