Waterleiding Senegal
Waterleiding Senegal

Lever materialen
 

Ook door het beschikbaar stellen van materialen kunt u een bijdrage leveren. Het gaat met name om materialen op het gebied van drinkwater en sanitatie. Heeft u bijvoorbeeld nog incourante materialen in uw magazijn of op uw opslagterrein liggen? Neem dan contact op met het bestuur. Dan overleggen we graag met u om schenking hiervan mogelijk te maken.