productielocatie van Truong Binh Vietnam
productielocatie van Truong Binh Vietnam

Partners en sponsoren


Het werk van de Stichting Water is our World is niet mogelijk zonder partners, donateurs en sponsoren. Klik hier voor een overzicht van onze sponsoren.


De Stichting Water is our World zet zich in voor draagvlakontwikkeling van ontwikkelingssamenwerking. Zij werkt daarom waar mogelijk samen met andere stichtingen in ontwikkelingssamenwerking. Een van deze stichtingen is “Wilde Ganzen”

Op deze wijze willen we zoveel mogelijk professionaliteit waarborgen en synergie voordeel behalen.

 

Lid Partin   

 

De Stichting Water is our World is lid van Partin, de koepelorganisatie van het Particulier Initiatief. Partin wil haar leden een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief. De leden van Partin kunnen onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. We zijn graag bereid om onze kennis en kunde op drinkwatergebied beschikbaar te stellen.

Klik hier voor de website van Partin.