Aanleg leidingen Senegal
Aanleg leidingen Senegal

De Stichting Water is our World is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in  dorpen en stadjes in ontwikkelingslanden.
Wij verlenen directe hulp door het leveren en installeren van materialen. Maar ook door het overdragen van kennis op het gebied van schoon drinkwater, sanitatie, technisch beheer, gezondheidszorg en hygiëne onderwijs. Hierbij worden, zo mogelijk, gebruikte materialen en installaties ingezet die een tweede leven krijgen.


Materialen

Materialen en installaties zijn afkomstig van bedrijven waar de spullen overtollig zijn geworden. De Stichting beschikt over een magazijn van 150 m2 te Witharen. Hier worden de gebruikte materialen schoongemaakt, gesorteerd, gedocumenteerd en opgeslagen. Ten minste een keer per week zetten vrijwilligers zich hier in om de materialen weer in orde te krijgen en op transport te stellen.


Vrijwilligers

De Stichting draait volledig op vrijwilligers. Ze zijn allemaal afkomstig uit de drinkwater- en afvalwaterwereld en hebben al veel projecten in het buitenland gerealiseerd. Zo zijn zij o.a. actief geweest in/voor Indonesië, Moldavië, Mozambique, Roemenië, Servië, Suriname, Senegal en Vietnam.


Projecten

Projecten komen op verschillende manieren binnen. Vanaf de start vooral via relaties uit de waterwereld. Steeds vaker wordt een beroep op de Stichting gedaan door andere organisaties en hulpverleners. Zij willen bij het uitvoeren van ontwikkelingswerk graag over een goede watervoorziening beschikken. Een van de organisaties waar veel mee wordt samengewerkt is ‘De Wilde Ganzen’ 

 


Voorwaarden

Projecten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen willen ze ondersteuning krijgen.
Alleen verzoeken van partnerorganisaties die in het betreffende ontwikkelingsland aanwezig zijn worden gehonoreerd. Tevens wordt gelet op de duurzaamheid van de investering.


Duurzaam

Bij de projecten staat duurzaamheid voorop. Dit houdt in dat het werk niet ophoudt bij het herstellen of realiseren van een drinkwater- en/of sanitatievoorziening. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking. Zij wordt opgeleid om de voorziening te onderhouden en eventueel uit te breiden, maar ook om op termijn financieel onafhankelijk te worden. Dit kan meerdere jaren in beslag nemen.


Financiering

De projecten worden gerealiseerd met hulp van sponsoren/donoren die de Stichting financieel steunen en/of materialen/instrumentatie beschikbaar stellen. Bedrijven kunnen hiermee invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.