Waterput Mozambique
Waterput Mozambique

Hoewel de Stichting Water is our World er naar streeft om correcte en actuele informatie op de website aan te bieden bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.
Aan de informatie op deze pagina's kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Stichting Water is our World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Alle informatie op de website heeft een informatief karakter.
De Stichting Water is our World draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op Internet pagina's waarnaar op de website van de Stichting wordt verwezen.

Intellectueel eigendom
Het is toegestaan de informatie van de website voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.
Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.
Mocht u op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, stuur dan een mail naar info@waterisourworld.com